O nás

Centrum spravedlnosti s.r.o. se výhradně zabývá organizací mediačního řízení. Mediační řízení není v českém právním řádu upraveno zákonem a záleží proto především na dohodě stran a výběru osoby mediátora.

Společnost vede seznam mediátorů a administrativně zajišťuje jejich činnost. Všichni naši mediátoři mají rozsáhlé praktické zkušenosti s rozhodováním sporů v rámci rozhodčího řízení a jsou proto schopni reálně odhadnout výsledek sporu, ať již v řízení soudním nebo rozhodčím.

Mediační řízení představuje proces, kdy mediátor řízeně vede strany sporu k dohodě o sporné věci. Zkušenosti ukazují, že úspěšnost mediačního řízení je velice vysoká (kolem 80%), protože obvyklým zájmem všech účastníků právních vztahů je nalézt rozumné řešení a neztratit přitom obchodní partnery.

Mediační řízení je cestou, jak velmi rychle (cca. 1-2 měsíce) a výrazně levněji než v soudním řízení (poplatek za mediaci činí pouze 2% ze základu sporu), dojít k dohodě, která sice bude pro strany závazná a exekučně vykonatelná, ale pro dlužníka nebude likvidační a umožní další obchodní spolupráci stran a zachování vztahů do budoucna.

Mediační řízení je řízení ad hoc, neuzavírá se o něm žádná dohoda při vzniku smluvního vztahu (tady stále doporučujeme používat ve smlouvách od samého počátku rozhodčí doložky odkazující na Společnost rozhodců s.r.o.), ale při vzniku sporu strany (účastníci smluvního vztahu) uzavřou Dohodu o provedení mediačního řízení, kterou i s přílohami zašlou na Centrum spravedlnosti s.r.o. a jmenovaný mediátor se pokusí dovést strany k dohodě.

Provedení mediačního řízení samozřejmě není překážkou ani jakákoliv již sjednaná rozhodčí doložka, která je součástí smlouvy, protože mediační řízení není rozhodčím řízení, je to snaha o dohodu a jako takové řízení mediační předstihne řízení rozhodčí (případně soudní řízení, pokud ve smlouvě není rozhodčí doložka sjednána).

Více informací získáte z dokumentu Stručný nástin mediačního řízení. V případě Vašeho zájmu či dotazu nás prosím neváhejte kdykoliv kontaktovat, ať už telefonicky či e-mailem, jsme Vám plně k dispozici i k osobnímu jednání.